VluchtelingenWerk WOBB

VluchtelingenWerk WOBB, locatie Heusden, begeleidt vanaf 1988 vluchtelingen in de gemeente Heusden. Uitgangspunt voor het werk is de landelijke missie van VluchtelingenWerk:
"VluchtelingenWerk komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt bij het opbouwen van een nieuw bestaan."

De taken van VluchtelingenWerk vloeien voort uit de volgende doelstellingen:
1. Bevorderen dat asielzoekers, die terecht een beroep doen op bescherming, deze ook zo snel mogelijk krijgen.
2. Bevorderen dat de daarvoor in aanmerking komende vluchtelingen zo volwaardig mogelijk deelnemen aan de samenleving en zich kunnen voorbereiden op hun toekomst in Nederland.

VluchtelingenWerk voert haar werkzaamheden uit met de inzet van ca. 55 vrijwilligers; betrokken burgers uit onze gemeente die zich inzetten om de integratie en participatie van deze ‘nieuwe burgers’ zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
De vrijwilligers vervullen verschillende taken en zetten zich in als contactpersoon, spreekuurmedewerker, juridisch medewerker, coaching vestiging en coach integratie, enz. en leggen samen met de vluchteling contact met organisaties als woningcoöperaties, Baanbrekers, algemeen maatschappelijk werk, sportclubs, onderwijsinstanties, sociale verzekeringsbank, gezondheidsinstellingen, advocatuur, werkgevers, enz.. Verder zijn er vrijwilligers werkzaam als taalcoach. Vrijwilligers vinden en binden en hen deskundig maken en houden behoort dan ook tot de kerntaken van VluchtelingenWerk.

Vooral voor de begeleiding van vluchtelingen worden nog vrijwilligers gevraagd. Vluchtelingen worden de eerste 2 jaar in de gemeente actief begeleid, daarna is in incidentele gevallen eventueel verlenging mogelijk. VluchtelingenWerk werkt vanuit een vaste locatie. Cliënten, die niet persoonlijk begeleid worden door een vrijwilliger, kunnen na een periode bij start coaching gebruik maken van spreekuren.

De taken van de begeleider
De taken van een begeleider zijn zeer divers. Aan de hand van een checklist wordt een plan van aanpak opgesteld met daarin de belangrijkste aspecten van de begeleiding gedurende deze eerste fase van opvang en begeleiding.

1. Verstrekken van informatie, voorlichting en advies over de materiële rechtspositie:
- Huur- en zorgtoeslag
- Inkomen en uitkering
- Belastingen en kwijtscheldingen
- Kindertoeslag
- Ziektekostenverzekering
- Inburgering
- Functies en werkwijze gemeentelijke instellingen
- Vreemdelingenwetgeving

2. Doorverwijzen en bemiddeling naar instellingen

3. Signalering en rapportage

Belangstelling om vrijwilliger te worden? Bel gerust om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek.
Andere vragen? We horen het graag!

Adresgegevens

VluchtelingenWerk Heusden
Burg. van de Heijdenstraat 17
5151 HK  Drunen
0416 - 376736
Terug naar boven